Link naar de site van de auteur

Click here for information about the shield


Klappers op de huwelijken te Poperinge
1796 - 1918


  • De gegevens "Huwelijken Burgerlijke Stand - Poperinge" werden verzameld in het kader van de digitalisatie van de Westvlaamse akten.
  • Gelet op de grootte van het gegevensbestand, besliste de auteur om de gegevens niet langer in eigen beheer te publiceren doch te laten opnemen in de database "Akten West-Vlaanderen" van de vrijwilligers van de Rijksarchieven Brugge en Kortrijk.
  • Voormelde database kan worden geraadpleegd op www.vrijwilligersrab.be.
  • De auteur blijft ter beschikking voor het beantwoorden van uw eventuele vragen en dit op volgend adres :