Vernieuwing stamboom
GenealogieHomepagina Van Damme - De Muer Roggen - Diepenrijkx Iliano - Desramault

Van Tilborgh - Joors Lowyck - Bonheure

Nederlandstalige versie

Sedert een tijd is mijn pa (Marc Van Damme) intensief bezig met research betreffende de stambomen van de families Van Damme-De Muer, Roggen-Diepenrijkx, Iliano-Desramault, Lowyck-Bonheure en Van Tilborgh-Joors.

Via de knoppen hierboven kunt u navigeren doorheen de resultaten van zijn speurwerk. Dergelijk onderzoek is echter een werk van lange adem, een levenswerk, dat nooit ophoudt. De gegevens waarover mijn pa beschikt, zijn dan ook verre van volledig en worden regelmatig aangevuld met nieuwe feiten. Mocht u zelf beschikken over (nieuwe) gegevens, of bent u geïnteresseerd in bepaalde gegevens, dan mag u steeds mijn pa contacteren. Hij zal u, voor zover mogelijk, met plezier (verder) helpen.

  Vriendelijke groeten,

GeertEnglish version

For some a while my dad (Marc Van Damme) has been intensively researching the family trees of the Van Damme-De Muer, Roggen-Diepenrijkx, Iliano-Desramault, Lowyck-Bonheure and Van Tilborgh-Joors families.

Such research is however a work lengthy, a life work, which never stops. The data my dad has gathered so far are thus far from complete, but grow with time. You can examine the results of his past and current research by navigating through the buttons on top of the page. These results will be updated with new facts regularly. If You happen to have any new information concerning our pedigrees, or if You're just curious to know some details, you can always contact my dad. He'll be glad to help you, for as far as possible.

Kind regards,

Geert